Sjælland og Fyn Tlf. 3064 8130
Menu

BOREBILLEN OG HUSBUKKEN.Borebillen

BOREBILLE eller TRÆORM.
Er landets mest udbredte træskadedyr.
Andre træskadedyr kan være husbukke, myrer, træhvepse.

Angreb fra borebiller eller træorm kan gøre det helt eller delvist af med spær og andre af tagets bærende dele. Flere gange om året rykker vore dygtige medarbejder således ud til ejendomme, hvor insektangreb truer trækonstruktionerne.

Huller fra borebillerEt angreb fra borebiller skal tages alvorligt. Borebiller underminerer trækonstruktionernes styrke ved at æde træet indefra. De efterlader gange og huller på 1-3 mm i diameter, hvis man på gulvet eller isoleringen finder lyst ”mel”, er det et tegn på borebiller.
En hurtig test er at fjerne boremelet og derpå holde øje med, om der kommer mere i løbet af de næste dage.
Opdages og bekæmpes angrebet ikke, kan det i løbet af nogle år ødelægge trækonstruktionerne fuldstændigt.

Står man ved en angreben trækonstruktion en varm sommerdag, kan man ligefrem høre larverne gnave inde i træet. Og de er ikke kræsne. Hvad enten træet er fugtigt eller tørt, gnaver de sig lystigt frem mod overfladen, hvor de forpupper sig. Når den voksne borebille udklækkes, gnaver den sig det sidste stykke vej gennem træet. Måske ud på et loft og her finder den sig hurtigt en mage at parre sig med, og så er næste generation på vej.

Tidligere var bekæmpelse af borebiller en omfattende sag. Hele huset skulle pakkes ind i en presenning, hvorefter man fyldte det indkapslede hus med giftgas. I dag sprøjtebehandler selve trækonstruktionerne/tagkonstruktionen, så borebillerne dør, når de kommer i forbindelse med giften.

Bekæmpelse under gulvHvis ejendommen er dækket af en forsikring vedrørende insekter, vil denne som regel betale. Selve reparationen er imidlertid både omfattende og tidskrævende, når bærende dele i trækonstruktionen/tagkonstruktionen skal udskiftes. Det kan derfor anbefales at bekæmpe borebiller, så snart man opdager angrebet – typisk i form af huller på 1-3 mm i diameter. Forsikringsselskaber er som regel velvilligt indstillede, når man anmelder angreb af husbukke, så ser de ofte anderledes på borebilleangreb.
Her er der tale om skader, som opstår gennem en lang årrække – og derfor er mange selskaber mindre tilbøjelige til at betale.

Hvis der konstateres borebiller, er det en god idé at tilkalde en ekspert.
En professionelle bekæmpelse består bl.a. af.
Alt det angrebne træ, samt alt træ med ikke synlige tegn på angreb af borebiller, overfladebehandles grundigt mindst to gange, med et specielt træbeskyttelsesmiddel.
Vi anvender produkterne ProtoxInsekt eller ProtoxKombi Aqua, som er dybde indtrængende insekt- og imprægneringsmiddel, som både forebygger og bekæmper.
Produkterne har en aktivperiode på til 20 år.
Anvendelse af PROTOX produkterne giver os ligeledes adgang til at bruge Deres ingeniører og laboratorie ved stører opgaver, eller der hvor opgaven kan virke problematisk.
Træbeskyttelsesmidlerne, er godkendt af Miljøministeriet.

CT Skadedyrsservice yder derfor op til 20 års garanti på udførte opgaver.

Et godt råd er at holde loftet effektivt ventileret. Modsat husbukkene, der også trives i knastørt træ, overlever borebiller kun i træ med en fugtighed på mindst 11 pct.

KONTAKT.