Sjælland og Fyn Tlf. 3064 8130
Menu

Bekæmpelse af hvepse.Hvepsedronning

Midt i april kommer hvepse dronningerne frem fra deres vinterhi og hver for sig går de i gang med at finde et egnet sted til det nye bo. Hver dronning bygger sit eget bo. Det er kuglerundt, på størrelse med en valnød.

Nu vil du kunne opleve hvepse
frem til frosten kommer.


Efter hånden som sommer, sol og varmen kommer bliver boet større og hvepsenes antal accelererer kraftigt og nu kan de begynde at blive lidt generende for vores ophold udendørs i haver og parker, nu kan det blive nødvendigt at sende bud efter en skadedyrsbekæmper for at få fjernet hvepsene eller gedehamsene.
Når vi når sensommeren (august-september) og arbejdsopgaverne i boet er aftagende bliver hvepsen noget mere sure og aggressive.
Måske er hvepsene også fulde for at de har indtaget alkohol.
Denne alkohol kommer fra de nu begyndende nedfaldne frugter i vores haver, når frugten falder til jorden starter en gæring og alkohol opstår.
Vi har nok alle set at jorden under et frugttræ i sensomrene kan være helt levende af hvepse som gnasker lystigt af de faldne frugter.


HVEPSE

Gedehamse kaldes ofte for hvepse, men gedehams er en mere konkretbetegnelse. Hveps - Hvepsebobruges nemlig også om en del andre insekter f.eks. gravehvepse, snyltehvepse og træhvepse. Vi har her i landet 7 forskellige arter af gedehamse. De ligner hinanden en del og er med deres sort-gule tegninger og karakteristiske kropsform lette at kende.
Gedehamse/hvepse samfundet består af dronninger, hanner og arbejdere. I et fælles bo. Bagkroppen ender hos dronningen og arbejderne i en brod, der står i forbindelse med en giftkirtel, der benyttes som våben.

Biologi
Hvepse samfundene er på vore breddegrader etårige. De går hvert efterår til grunde. Det er kun ogle befrugtede dronninger fra hvert bo, der overvintrer. De må det følgende forår starte på en frisk. Boet benyttes således kun én sæson.
Boet er oftest kugleformet og er bygget af et karakteristisk papiragtigt materiale. Boets placering afhænger i nogen grad af arten. Nogle arter foretrækker hulheder i jorden, som f.eks. gamle musereder eller muldvarpegange, som de i øvrigt selv udvider. Andre bygger mere eller mindre frit i buske, hule træer, under tagudhæng eller på lofter – variationerne er utallige.
Dronningerne kommer normalt frem fra vinterdvalen midt i april og går så, hver for sig, i gang med at finde et passende sted til det nye bo. Hver dronning bygger sit eget bo. Det er kuglerundt, på størrelse med en valnød og indeholder 10-20 celler til yngel. Dronningen passer selv det første kuld larver, men når de efter en månedstid er kommet på vingerne, koncentrerer hun sig om æglægningen. De nye arbejdere tager sig af at bygge boet større, pusle om larverne og hente føde. Larverne fodres overvejende med fluer og andre flyvende insekter, men også med kød fra ådsler.
De voksne lever mest af sukker i form af blomsterhonning, bladluseekskrementer og lignende søde sager.Jordhvepse
Boet vokser sommeren igennem og kulminerer i august, hvor det kan indeholde flere tusindindivider og være større end en fodbold. Hen på højsommeren bygges der et antal større larveceller, og her opfostres de nye dronninger og hannerne. De flyver ud på bryllupsflugt, hvorefter hannerne dør. De nye befrugtede dronninger opsøger beskyttede steder for at overvintre. De vil aldrig overvintre i det gamle bo, men f.eks. i et jordhul, i et hult træ eller i en krog på et loft. Der kan komme nogle hundrede dronninger fra hvert bo.

Kan hvepse blive fulde?

Skade
Hvepse er mere et irritationsmoment end egentlige skadedyr. De kan dog være en alvorlig plage i bager- og frugtforretninger sidst på sommeren og kan direkte ødelægge såvel brød som frugt ved at gnave i det. Og når der spises søde sager i haven, at man mærker dem. Når genen er størst sidst på sommeren, skyldes det, dels at individantallet er stadigt stigende, dels at arbejderne giver efter for deres hang til søde sager, når de ophører med at passe larverne. Da gedehamse/hvepse også kommer på ådsler, i skraldespande og lignende steder, er de, på samme måde som fluer, mulige smittespredere.

Hvepse stik
Giften er beslægtet med slangegift, og stikket kan som bekendt være ret smertefuldt. Det er kun sjældent farligt, da det jo er uhyre små mængder gift, der er tale om. I de tilfælde, hvor folk bliver alvorligt syge af hvepse stik, skyldes det, at vedkommende er overfølsom over for et eller flere af de stoffer, der indgår i giften. Bliver den stukne person bleg og føler sig utilpas med svimmelhed, kvalme osv., bør man straks søge lægehjælp.

Bekæmpelse
Hvepse er også et nyttige dyr og en del af vores natur, skal man kun overveje bekæmpelse i de tilfælde, hvor de er direkte generende.
En hvepse plage må bekæmpes ved, at man finder boet - hvad der naturligvis kan være lettere sagt end gjort - og får det uskadeliggjort.
Hvepsebo i udhængEt frit hængende bo kan uskadeliggøres ved, at man sprøjter det, nedefra og direkte op i indgangshullet, med en insektspray beregnet til bekæmpelse af flyvende insekter.
Befinder boet sig skjult f.eks. under tagudhæng, i muren eller i jorden, vil det mest effektive være at pudre på det sted, hvor gedehamsene flyver ind og ud. Gedehamsene vil så transportere det giftige pudder med ind i boet. Sidder boet i forbindelse med en udluftningskanal til en emhætte, skal man passe på, at det anvendte insektpudder ikke spredes til køkkenet.
Prøv aldrig at lukke for indgangen til boet, idet dyrene så blot vil finde andre ind- og udgange, og det kan typisk være gennem stuerne, hvis boet f.eks. sidder i en hulmur, under taget eller i en udluftningskanal.
Ved meget store hvepse boer, eller hvis der er tale om den store gedehams, bør man udvise meget stor forsigtighed og eventuelt overlade bekæmpelsen til en professionel skadedyrsbekæmper.